Putrajaya & Cyberjaya ERL Station, the ERL station for KLIA Transit at Putrajaya / Cyberjaya area