Subang Jaya LRT Station, same rail station as the Subang Jaya KTM station